Privacyverklaring

Inleiding: Deze verklaring is van toepassing op alle door Wellbe geleverde producten en diensten. Het website adres is: https://www.wellbe.work. Wellbe, gevestigd te Arnhemseweg 10, 3817 CH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  1. Persoonsgegevens 1.1 Privacyverklaring voor verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Wellbe 1.1.1 Welke persoonsgegevens van […]

Algemene Voorwaarden Wellbe B.V.

Artikel 1 Algemeen  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.  Opdracht of Overeenkomst: een document van Wellbe B.V. waarin de Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin Werkzaamheden worden opgeschreven.  Opdrachtgever: de partij die aan Wellbe B.V. een opdracht geeft.  Opdrachtteam: de natuurlijke personen binnen Wellbe B.V., die individueel […]