Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn organisatie voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in de organisatie, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de reïntegratie na ziekte.

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten na te leven, dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers.

Wellbe ondersteunt bij de volgende onderdelen:

  • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een RI&E staat welke risico’s er binnen de organisatie zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers.
  • Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken.
  • PMO: werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een Preventief Medisch Onderzoek te ondergaan.
  • Preventiemedewerker: bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker.
  • Bedrijfshulpverlening: binnen de organisatie moet minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig zijn.
  • Voorlichting: bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken.
  • Arbodeskundige: werkgevers moeten toegang verlenen aan en tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidshygiënist.

CONTACT

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen, maar alleen gebruikt om contact met u op te nemen.