Gezond bedrijf

Toxic Incident Counseling

Het is voor bedrijven van groot belang calamiteiten met gevaarlijke stoffen te voorkomen, of adequaat te handelen wanneer ze zich wel voordoen, vanwege de negatieve PR en de financiële consequenties (boetes, rechtszaken, etc.). Incidenten met gevaarlijke stoffen komen voor, ook al doe je als bedrijf nog zo je best om dit te vermijden. Een plotselinge blootstelling aan een gevaarlijke stof kan leiden tot grote onrust binnen een organisatie. Vaak zijn werknemers bezorgd over hun gezondheid en vaak boos omdat blootstelling niet is voorkómen.

Wellbe kan op korte termijn een team van deskundigen beschikbaar stellen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Het team kan de deskundigen van de eigen Arbodienst of de interne deskundigen ondersteunen en adviseren.

Voordeel van een externe partij zoals Wellbe is onpartijdigheid.

Werkplek poli

De ‘Werkplek poli’ is een dienst die klachten van mensen over het werkklimaat op werkplekken helpt op te lossen. Niet alleen door naar de werkplek te kijken maar juist ook door met mensen te praten en deze te onderzoeken.

De Werkplek poli is bij uitstek de oplossing bij:

  • Klachten over lucht en klimaat van op werkplekken.
  • Klachten over tranende, jeukende of droge ogen.
  • Klachten over eczeem of irritatie van de huid waarbij het vermoeden bestaat dat de klachten samenhangen met het werk of de werkplek.
  • Gezondheidsklachten die bij meerdere werknemers op dezelfde werkplek of afdeling voorkomen en waarvan men vermoedt dat ze met het werk samenhangen.
  • Klachten over de gezondheid die samenhangen met bijzondere werkplekken zoals zwembaden, scholen en verpleeg- en verzorgingstehuizen.

CONTACT

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen, maar alleen gebruikt om contact met u op te nemen.