Verzuim- en personeelsbeleid

Verzuim hangt samen met het personeelsbeleid in een organisatie en kan voor een belangrijk deel worden voorkomen. Onder andere door:

  • Een goed verzuimbeleid, dat helder en transparant is en waarvan iedereen op de hoogte is.
  • Het herkennen van, en reageren op, vroege signalen van dreigend verzuim.
  • Het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving waarin werknemers serieus worden genomen.

Een goed ziekteverzuimbeleidsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Preventief beleid, ter verbetering van de verdeling tussen werkbelasting en belastbaarheid van personeel.
  • Curatief beleid, ter bevordering van het herstel van personeel en spoedige werkhervatting.
  • Een goede registratie en administratie.

CONTACT

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen, maar alleen gebruikt om contact met u op te nemen.